Ukategorisert

1 2 3 8

Mot slutten av gårsdagens klubbkveld dukket denne hånden opp:

N/N-S E D Kn 2
ingen
K Kn 9 7 6 4
E K 9
9 5 10 8 7 6 4 3
K D 7 6 2 E Kn 8
10 8 3 ingen
8 6 4 10 7 5 2
K
10 9 5 4 3
E D 5 2
D Kn 3

 

Magne Indreiten og Jan Kvarme hadde ingen problemer med å finne slemmen:

N                  S

1 ru             1 hj

2 sp            4 ru

6 ru            pass

Ingen av de andre N-S parene klarte å komme lenger enn til 3 NT, så det kan kanskje være lurt å ta med deg makker og trimme litt i slemsonen. Hvis Øst melder inn 1 spar, som Einar Borgmann gjorde, blir det nok en anelse vanskeligere å finne slemmen. Syd må melde 2 hjerter, og da kan det fort se ut som det er bortkastede verdier i den fargen.

Forrige tirsdag forekom følgende interessante spill:

N/ingen K 7 3 2
E Kn 8 7 4 2
E
6 5
D Kn 8 6
D 6 5 3 K 10 9
D 5 2 Kn 8 7 4 3
10 7 4 3 E D 8
E 10 9 5 4
ingen
K 10 9 6
K Kn 9 2

Etter innledningen:  N                 S

1 hj             1 sp

3 sp

ble det meldt  6 spar ved to bord. Jeg fikk hjerter ut og spilte på at sparen måtte sitte 2-2 og hjerteren 4-3 og godspilte uten problemer bordets hjerterfarge for 12 stikk. Ved det andre bordet fant Jan Kvarme det listige utspill av spar knekt som førte til at spillefører tok kongen og finesset med tieren i stikk to – en bet. Jeg tror det i lengden må være best å spille på jevn trumffordeling uansett. Selv om en finner sparen med dame tredje hos Øst, må han nesten ha E,D,10 tredje i kløver også hvis du skal vinne.

Det var mange spennende spill i gårsdagens klubbkveld, og her er et par avdem:

S/Ø-V Kn 10 9
3 2
E Kn 8
E K D 8 7
K D 2
E K 9 7
K D 9 5
6 5

Du er i 6 NT som Syd og får ruter ut til knekten i bordet , og Øst saker hjerter. Hva tror du om sjansene?

Det er åpenbart at du vinner kontrakten med kløveren 3-3, men her gjelder det å ta med tilleggssjanser. Spill spar for å godspille to stikk, og etter at motparten har fått for esset, tar du ruter sparstikkene, og hvis hjerter- og kløverholdet sitter på samme hånd, er den skvist.

Slik satt det:

7 6 3 E 8 5 4
10 8 D Kn 6 5 4
10 7 6 4 3 2 ingen
Kn 10 9 4 3 2

og Øst måtte strekke våpen.

Ved det bordet der hans Kristian Dahl spilte 6 NT, dukket Øst spar to ganger, men det fikk han angre på. Når Hans Kristian tok resten av ruterne, ble Øst skvist tre farger, og 13 stikk ga ren topp.

Her måtte en spille ekstra forsiktig for å vinne 5 kløver:

S/N-S 6 4 2
K 9 3
K Kn 10 7 2
4 3
E 9 K 10 8 3
Kn 10 8
E 8 5 4 D 9 6 3
E D 9 5 2 K Kn 10 8
D Kn 7 5
E D 7 6 5 4 2
ingen
7 6

Ved vårt bord gikk meldingene:

S                    V                     N                   Ø

1 hj               2 kl                  2 hj             3 kl

3 hj               pass                pass            3 Sp

pass              5 kl                pass rundt

Hjerter ut til esset og kløverskift. Spar ess, spar til kongen og sparstjeling, hjerterstjeling og ny sparstjeling eliminerte den fargen. Nå tok spillefører ruter ess og mer ruter, men dermed måtte Nord få to stikk i den fargen. Spiller du liten, har ikke Nord noe forsvar. Tar han kongen må han spille ruter igjen, og dermed forsvinner den andre taperen i den fargen. Det gjør den også hvis han legger tieren som stikkes med damen. Nieren får løpe til Nords knekt, og han må spille ruter opp igjen i saksen E,8

Hele denne uka har de norske landslagene vært samlet på Hotel Klubben i Tønsberg for å spille kvalifisering til VM i Italia neste år. Resultatet ble veldig bra, i det både det åpne laget og seniorene klarte å kvale inn. På seniorlaget spilte Odd Frydenberg i par med Lars Eide, og de endte på en meget sterk 7.plass. 8 lag fra Europasonen er klare for VM. Det norske damelaget var en hårsbredd fra å kvalifisere seg. De var inne helt det aller siste spillet i turneringen. Der stoppet de i 3 kløver med 9 stikk, mens motstanderlaget meldte 3 NT i sonen med 10 stikk, og dermed ble det et vinnerpoeng for lite.

Dette spillet fra seniorens kamp mot Skottland var helt avgjørende for å havne blant de 8 beste:

S/alle D 9 5
10 7 6 4
8 6 2
10 6 2
E K 10 8 4 2
9 3 D Kn
E 7 4 K Kn 10 9 5 3
E K 9 8 Kn 4 3
Kn 7 6 3
E K 8 5 2
D 9 5
D 7 5

Etter hjerteråpning i Syd sjanset skottene på 3 NT, men fem hjerterstikk betet den kontrakten. Odd Frydenberg i Vest og Lars Eide i Øst tok seg til 5 ruter, og den ser heller ikke så lett ut å vinne, men Lars klarte brasene. Etter es, konge i hjerter skiftet Syd til en spar, og Lars vant med bordets ess. Etter ess, og konge i trumf, spilte han så spar konge og spar til stjeling. Dermed ble sparholdet isolert til Syd, og når alle ruterne ble spilt, ble han skvist i kløver og spar. 12 essensielle imp til Norge.

I  dag avsluttes VM-kvalifiseringen på Realbridge, og Norge ligger godt an til å kvalifisere seg i både åpen og seniorklassen, der for øvrig Odd Frydenberg deltar.  Som en trøst til oss som havner i uføre av og til skal jeg gi et eksempel på at det kan gå skikkelig galt også på et høyt internasjonalt nivå. Dette er det grelleste jeg har sett på lenge:

V/Ø-V D 9 8 4 3
Kn 9
Kn 10
E Kn 7 5
E K Kn 10 6 ingen
8 7 5 3 K 6 4 2
3 E K D 7 5 4
D 10 4 K 9 2
7 5 2
E D 10
9 8 6 2
8 6 3

I Norges kamp mot Russland meldte russerne som Ø-V:

V                         Ø

1 sp                   2 ru

2 hj                   2 NT

3 sp                   4 kl

4 sp                   5 sp

6 sp                   7 hj

Pass

Nå fant naturlig nok Terje Aa det på tide å doble med fire bet og 1100 som resultat.

Ved det andre bordet åpnet ikke den norske vest, og Nord startet med 2 spar som viste en 2-farge hånd. Øst doblet, og etter pass hos Vest tok Nord ut i 3 kløver som ble doblet og gikk 300 i bet. 16 imp til våre gutter.

Det er håp for oss alle!

Grunnet Covid-19 pandemien, ble første del av årsmøtet holdt som et heldigitalt møte 22.-30. april hvor årsberetning og revidert regnskap ble behandlet og godkjent.

Protokollen finner du under «Referater, dokumenter mm.»

Dagsorden:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg (valgkomiteens innstilling blir ettersendt)
  • Innkomne forslag

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet bes sendt undertegnede innen 7. september.

Tirsdag 10. august begynte klubben «live» bridge igjen. Dessverre var vi bare 4 bord, men vi håper det tar seg opp utover høsten. Interessante spill var det flere av, og dette var ett av dem:

N/alle K D 10 8
10 6 4
Kn 10 9
E D 7
E 9 7 4 Kn 5 2
K D 3 2 Kn 8 7 5
D 4 3
K 8 5 Kn 10 9 4 3
6 3
E 9
E K 8 7 6 5 2
6 2

3 NT N-S er egentlig en god kontrakt, men med hjerter ut er det problematisk fordi ruteren er blokkert. Den eneste måten å vinne på, er å ta hjerter ess og spille mer hjerter. Hvis motparten nå innkasserer sine tre hjertersikk, avblokkerer du nå en ruter på Nords hånd. Motparten kan bete deg ved å spille kløver hver gang de er inne.

Her sikret jeg en topp ved å spille på at Nord hadde minst en honnør i kløver:

V/ingen E D Kn 4
6
D 7 4 2
D 8 6 2
10 7 5 3 ingen
K Kn 4 2 E 10 8 7 5 3
E 8 5 9 6 3
9 3 E K 10 5
K 9 8 6 2
D 9
K Kn 10
Jn 7 4

V            N                 Ø                 S

pass      1 kl              1 hj              1 sp

3 hj       3 sp             4 hj             pass rundt

Spar ut til trumf, og hjerter ess og hjerter til kongen. Nå lot jeg kløver ni løpe til knekten og fikk mer spar til trumf. Jeg kan ikke spille meg inn på trumf, men må åpne ruterfargen ved å ta esset og spille kløver til tieren. På ess, konge forsvant bordets rutere, og dermed ble det 12 stikk ved å krysstjele resten.

Kjære Nøtterøy-medlemmer og venner fra andre klubber

Vi vil begynne med å rette en hjertelig takk til alle dere som har stilt opp på klubbkveldene våre «live» siden vi startet opp i juni. Det har vist seg at det kan være en utfordring å få fylt opp et tilstrekkelig antall bord, men Per B. Sundseth har gjort en formidabel innsats for å rekruttere spiller, og med ett unntak har vi spilt med 5-7 bord.
Vi antar at problemet i stor grad skyldes at folk er ute på ferie/reiser/andre sommerlige aktiviteter. Koronasituasjonen kan også være en faktor, men jeg tror ikke det er å frykte i NBK. De fleste (alle?) er vel fullvaksinert, og vi holder fortsatt på smittevernreglene.
VIKTIG!
Vi gjør nå et lite opphold og starter opp igjen tirsdag 10. august. Da håper vi at langt flere vil være på plass, og at vi får full kontinuitet i klubbspillingen framover. Hvis noen skulle ønske å spille «live» i mellomtiden, kan vi anbefale Åsgårdstrand på mandager (kontakt Elen O.S. på 930 84 422 for å sjekke mulighetene) og Larvik på torsdager (ikke uke 31 pga Bridgefestivalen).

Hilsen

Styret

For en tid tilbake hadde vi et tilbud til medlemmene der dere kunne spille 4 spill på nettet m/kommentarer. Det var ganske vanskelige poenger som ble belyst, og her kommer alle fire spillene slik at dere kan studere dem i ro og mak.

Spill 1

N/ingen E D Kn 9 8
Kn 10 6
E K
E 9 6
10 7 5 4 3
7 5 3 2 E K D 4
9 4 10 8 5 3 2
K D 3 2 Kn 10
K 6 2
9 8
D Kn 7 6
8 7 5 4

Kontrakten var 4 spar i Nord, og Øst skulle starte med tre høye hjertere. Poenget kom i stikk tre der du måtte kaste en kløver i bordet i stedet for å stjele. Ruteren sitter jo 5-2, så hvis du trumfer, tar ess, konge i ruter, spiller ess, konge i trumf og så forsøker å kaste kløver på ruter dame, vil Vest stjele, og du blir sittende med to kløvertapere.

Spill 2

Ø/N-S Kn 10 7 5
10 9 5
E6 4
8 7 3
9 6 4 3 K D 8
8 3 E K 7 4 2
Kn 10 8 7 3 9 5
10 5 K 9 4
E 2
D Kn 6
K D 2
E D Kn 6 2

Etter at Øst har åpnet med 1 hjerter, havner Syd i 3 NT og får hjerter åtte ut. Hele spillet handler om å få to inntak på bordet slik at en kan ta to finesser i kløver. Du setter først i hjerter ti i bordet, og når Øst stikker, avblokkerer du damen eller knekten. Spiller Øst den andre hjerterhonnøren, avblokkerer du igjen slik at nieren bli innkomst. Skulle han spille liten, lar du den løpe til nieren. Skifter han farge, har du råd og tempo til å gi bort et stikk i kløver.

Spill 3

S/Ø-V 4
K 9 8 3
DKn 10 8
D Kn 8 6
K 9 8 7 3 2 E 6 5
6 4 ingen
E K 9 5 7 6 3 2
10 E K 9 5 4 3
D Kn 10
E D Kn 10 7 5 2
7 2

Her var kontrakten 6 spar hos Vest med ruter dame i utspill. Her er poenget å godspille kløveren og samtidig få stjålet begge hjerterne i bordet. Etter ruter ess stjeler du en hjerter, tar ess, konge i kløver og stjeler en kløver, spar til esset og stjeler en kløver. Nå stjeler du din siste hjerter og spiller en godspilt kløver som du kaster din siste rutertaper på.( Du har kastet en på kløver konge). Alt motparten får, er et trumfstikk

Spill 4

K D 8
D 9 5 2
8 7 4
D 7 E 8 3
Kn 6 5 E 7 4 3 2
Kn 7 6 4 E
E K Kn 2 D 10 5 3
10 9 5 4 2
109
K 10 8 3
9 6

Kontrakt 4 hjerter hos Øst og utspill hjerter ti som får beholde stikket. NY hjerter går til damen og esset, og nå ser vi at det ikke nytter å spille på sparen for å få en stjeling i bordet. Nord kommer inn og tar ut bordets siste trumf. Vi må i stedet spille på å stjele bordets ruter på hånden , såkalt Reverse Dummy. Ta ruter ess, kløver til knekten, ruterstjeling, og med to kløverinntak til i bordet får vi stjålet alle ruterne. Den fjerde kløveren kan Nord stjele, men hjerter knekt blir det tiende stikket vårt.

I TBKs Realbridgeturnering på torsdag forekom en riktig klassiker:

V/Ingen
E K 6 9 8
E 10 6 4 3 D Kn 8 2
D 7 2 E 10 9
5 4 E K Kn 7

Du er i 4 hjerter som Vest og får en liten spar ut til damen og esset. Kløver til kongen og hjerter dame får løpe rundt. En ny hjerter avslører at trumfen satt 2-2. Hvordan spiller du for å være sikker på 12 stikk?

Spill en kløver til esset og stjel en kløver, spar konge og sparstjeling og bordets fjerde kløver til stjeling Nå er stillingen:

ingen ingen
10 8
D 7 2 E 10 9
ingen ingen

Nå spiller du ruter og legger nieren hvis nord legger lav. Det spiller ingen rolle hva Syd stikker med, han må uansett spille ny ruter til saks eller spar til dobbelrenons. Denne gangen hadde motparten:

Kn 7 5 3 2
9 5
Kn 6 5
10 9 2
D 10 4
K 7
K 8 4 3
D 8 6 3
1 2 3 8
Kategorier