Ukategorisert

1 2 3 5

I klubbkvelden på RealBridge i går kveld fikk vi gjensyn med en riktig klassiker i spill 9:

N/Ø-V

K D 10 5 3
Kn 7
D 3 2
E K 7
Kn 9 7 6 4 ingen
D 4 K 8 6 5 3
K Kn 9 4 E 7 6
D 3 9 8 6 4 2
E 8 2
E 10 9 2
10 8 5
Kn 10 5

Nord spilte sparkontrakt, og kløver ni kom ut til knekten, damen og esset. Spar til esset avslørte sitsen og at Vest måtte få et sikk i trumf. Hva spiller du tilbake, når du enten kommer inn på hjerter dame eller en stjeling?  Ruter knekt er løsningen. Hvis spilleren dekker med damen, tar Øst esset, og dermed har du saks over bordets tier.

Det vil åpenbart ta litt tid å bli kvitt Corona-plagen vår, og dermed er nettet redningen. Vestfold Bridgekrets har nå begynt med et mandagstilbud, åpent for alle i kretsen. Den første turneringen ble spilt i går, 25.1, og 22 par hadde funnet veien til de digitale borene på RealBridge. Makker Arvid Lorentzen og jeg hadde den nødvendige flyten for å gå til topps, men på dette spillet kunne  jeg gjort det enda bedre:

N/Ø-V
2
10 9 8 6
D
E K D Kn 10 8 6

Du har disse kortene som Nord, og meldingene går:

N                       S

1 kl                   1 sp

2 kl                   4 NT

5 hj                   5 NT

Hva melder du nå?

Jeg kan først legge til at jeg svarte galt på 5-ess Blackwood spørsmålet. Jeg skulle sagt 5 spar som viser to ess + trumf dame ( trumfkongen regnes som ess)

Jeg meldte nå 6 kløver som benekter en konge utenom trumfen, men jeg skulle naturligvis meldt 7 kl. Makker inviterer til storeslem med 5 NT og garanterer alle essene, og med syv gående kløver  må jeg gi den positive beskjeden. Alle kortene var:

2
10 9 8 6
D
E K D Kn 10 8 6
6 5 4 8 7 3
K 4 3 2 Kn 5
K Kn 10 8 7 9 5 3 2
9 7 5 4 2
E K D Kn 10 9
E D 7
E 6 4
3

Nå la naturligvis makker kontrakten i  6 NT, og med 15 stikk var det overflod. Melder jeg som jeg skal, blir det 7 NT og delt topp med det eneste paret som fant storeslemmen, Thomas Ruth og Kåre Heibø.  6 NT ga likevel tre poeng over middels siden noen var i 6 spar som ikke kan vinnes med kløver ut.

Da var cupeventyret over for klubben vår i år. I går tapte vi med 2 imp for Skien 2, og det betyr at de to lagene våre har fått reisepass med til sammen 5 imp i runde 3. Naturligvis var det mange muligheter, men sånn er det bare. Vi satser på å komme sterkere tilbake. På det aller siste spillet spilte makker vakkert hjem 3 NT, mens det ble spilt 3 ruter med en bet ved det andre bordet:

V/Ø-V 7 5
K 10 9 6 5 4
K
10 8 5 3
D 8 4 2 Kn 6
Kn 8 3 E 7 2
E D Kn 9 3 10 7 5 2
Kn E D 7 6
E K 10 9 3
D
8 6 4
K 9 4 2

Meldingene gikk:    V                      N                   Ø                    S

1 ru                 2 hj                3 hj               pass

3 sp                 pass               3 NT            pass rundt

Hjerter dame kom ut og fikk beholde stikket. Syd skiftet til ess, konge og mer spar til damen, og nå la makker ned ruter ess som felte Nords konge. Dermed tok han hjerter ess og resten av ruterne, og Syd måtte kaste en av sparene sine for å holde kløver konge gardert. Han ble innspilt på spar ni og måtte spille kløver opp i saks.

I tiden framover blir det spill på RealBridge hver tirsdag kl 18.15, og med tanke på de gode erfaringene fra sist burde det friste mange til å melde seg på. Jeg benytter også anledningen til å minne om kontingenten. Vi mangler fortsatt mange innbetalinger.

Når vi hittil har spilt på nettet, har det gått på BBO som svært mange kjenner og har vært med på, men nå har vi fått en flott, ny mulighet: RealBridge.  Det er like enkelt å spille som BBO, men her kan vi både se og snakke med de andre deltakerne ved bordet. Et skikkelig fremskritt som vi håper mange av dere vil gå inn på etter hvert. Nøtterøy BK kommer til å spille klubbturneringer der hver tirsdag framover kl 18.15, og vi hadde vår første i går, med hele 16 par på startstrek, en fin begynnelse. Vi kommer etter hvert til å kunne legge resultatlisten direkte inn på hjemmesiden, men den funksjonen er ikke opp og går før i neste uke. Seieren i går ble delt mellom IVar Gjerde – Magne Indreitren og Knut og Per. På spill 21 spilte Jon Stensvold og Trond Løfqvist et glimrende motspill som skaffet dem en delt topp:

N/N-S E
E D 8
D Kn 9 5
Kn 9 6 5 2
8 5 4 3 2 K Kn 10 9 6
Kn 7 4 3 2
10 K 7 6
D 8 4 3 K 10 7
D 7
K 10 9 6 5
E 8 4 3 2
E

Meldingene gikk:

N                   Ø                     S                    V

1 kl              1 sp                  2 hj               2 sp

4 hj             4 sp                  dobl              pass rundt

Trond spilte ut Kløver ess og skiftet til hjerter som gikk til esset. Kløver ni i retur som fortalte om nok en hjerterhonnør ( høyt kort for høyeste farge), og Trond stjal. Liten hjerter til damen og nok en kløverstjeling sikret forsvaret stikk for alle trumfene sine. Ruter ess tok den fjerde beten og resultatet ble kun overgått av Arild Rydh og Jan Kvarme som nådde den fllotte 6 ruter kontrakten som gikk hjem i 13 stikk når trumfinessen holdt. Kontrakten var til overmål doblet, uten at det hadde noe å si for poengscoren.

Den tredje av NM-rundene er i gang og spilles på nettet. I går var Nøtterøy 2 i aksjon, og det ble dessverre et knepent tap 76-73. Etter et sånt resultat er det naturligvis mange spill der de tre impene kunne vært hentet. F.eks i dette spillet , der har du som Syd:

Kn
E D Kn 10 7
ingen
E K D 10 6 5 3

Meldingene har gått:          Ø                 S                 V                    N

1 sp            dobl            pass              2 ru

2 sp             ?

Hva melder du nå?

Det må være god vurdering å melde 5 kløver, det skal nesten ingen ting til hos makker for at det skal stå, og det gjorde det:

D 10 9 6 3
4
10 9 6 5 2
Kn 4
2 E K 8 6 5 4
K 8 6 5 2 9 3
E Kn 7 4 K D 8 3
9 8 2 7
Kn
E D Kn 10 7
ingen
E K D 10 6 5 3

 

5 kløver er enkel å vinne ved å stjele en hjerter i bordet og gi bort et stikk i hver av majorfargene. Aktuelt ble det meldt bare 4 kløver, og Nord kunne naturligvis ikke finne tillegg for å legge på. Det kunne gått bra likevel, for det ble meldt 6 kløver ved det andre bordet, men dessverre ble det klikk i motspillet slik at kontrakten føk hjem.

Noen andre Vestfold-lag har gjort det bra. Larvik slo et sterkt Vikersund-lag 66-60, og Horten  tok en overbevisende 76-41 seier over Arendal 1. Der spilte Liv Strøm elegant hjem utgang på disse kortene:

N/Alle K 5
5 4 3 2
9 8 6 3 2
10 8
D 10 4 3 9 8 6
8 K 9 7 6
ingen Kn 7 5 4
K D Kn 9 7 5 4 2 E 3
E Kn 7 2
E D Kn 10
E K D 10
6

Ved det ene bordet ble kontrakten 4 kløver doblet med en bet og 200 til N-S. Ved det andre bordet satt Liv Syd, og meldingene gikk:

N               Ø               S                V

pass         pass          1 ru           4 kl

pass         pass          dobl           redobl

4 ru          pass          4 hj            pass rundt

Kløver konge ble stukket over med esset, og en ruter ble returnert til esset og stjeling. Liv stjal kløverreturen, spilte spar til kongen og hjerter til tieren avslørte sitsen. Nå fulgte spar ess, spar til stjeling og ruter til tieren. Etter resten av ruterne så det slik ut:

ingen
5 4
9
ingen
D ingen
ingen K 9 7
ingen ingen
Kn 9 ingen
Kn
E D
ingen
ingen

Spar til stjeling og overstjeling, men så måtte Øst avslutte med å spille trumf opp i saksen.

I den andre kampen i årets NM for klubber tok Nøtterøy -lagene seg ordentlig sammen og noterte to seire.

Nøtterøy 1 slo Asker 4  18.69 – 1.31 og Nøtterøy 2 vant over Eiker 1 med 15.08 – 4.92

Dette skal etter alle solemerker bety at begge lagene er videre til runde 3. Runden trekkes i begynnelsen av desember.

Mandag spilte begge Nøtterøy-lagene sin første kamp i årets NM for klubber, men det ble dessverre ingen suksess. Nøtterøy 1 tapte 80-55  for Sandefjord 1 , og Nøtterøy 2 måtte bite i gresset med 68-41 mot Asker 2. Vi får satse på at det går bedre i kamp 2, og avansement er ikke umulig.

Et lyspunkt for oss var denne storeslemmen mot Sandefjord der jeg synes vi meldte kontrollert:

V/Alle 9 4
7 4
Kn 10 6 5 2
D 8 5 3
E D Kn 10 K 8 3 2
E K D 10 Kn 5
E D 3 4
7 6 E K Kn 10 9 4
7 6 5
9 8 6 3 2
K 9 8 7
2

 

V                         Ø

2 ru                    2 hj

2 NT                   3 kl

3 ru                     3 hj

4 sp                     4 NT

5 ru                      5 hj

6 hj                      7 sp

pass

2 ruter var Multi, og gjenmelding  2 NT viste 22-23 hp. 3 ruter viste en eller begge major, og 3 hjerter fortalte om sparfarge hos Øst. Svaret 5 ruter på Blackwood viste tre ess, og 5 hjerter spurte om trumf dame. Den ble bekreftet sammen med hjerter konge, og da var syveren klar. Ruter kom ut , og det var ren armgymnastikk å ta de 13 stikkene. Ved det andre bordet ble kontrakten 7 NT, et mye dårligere valg, men siden kløver dame satt i saken, ble det uavgjort spill.  Med den i Syd, ville kampen vært omtrent uavgjort.

 

I Nøtterøy BK  har vi har vært godt i gang med «live» bridge i flere måneder, og med det strenge regimet vi har opprettholdt, har det ikke vært antydning til smitte i bridgemiljøet. Nå strammet imidlertid myndighetene til, og dermed måtte vi i full fart lage oss en ufrivillig pause igjen. Da blir nettet redningen, og mandag spilte vi en lokal treningskamp i stedet for kretskampen som skulle vært avholdt. Allerede i spill èn var det krutt.

N/ingen D 6 2
E
D 4
E Kn 10 9 6 5 3
E K 9 4 Kn 10 7 5
D Kn 8 7 5 K 10 6 4
Kn 8 6 5 8 7 2
ingen 8 4
8 3
9 3 2
E K 10 3
K D 7 2

Det ble flukt over meldingene:

N                 Ø                     S                       V

1 kl            pass                1 ru                   1 hj

3 kl            3 hj                 5 kl                   pass

6 kl            pass               pass                  dobl

pass rundt

Øst fant ikke sparutspillet men startet med en liten hjerter til knekt og ess. Kan du se hvordan kontrakten kan vinnes?

Kjør i vei med trumfen, og før den siste er stillingen:

D 6 2
ingen
D 4
6
E K Kn 10 7
ingen K 10 6
Kn 9 6 5 ingen
ingen ingen
83
ingen
E K 10 3
ingen

På den siste trumfen legger du spar fra bordet, og Vest må la en sparhonnør gå for å holde ruteren. Nå må du ta ruter dame og deretter spille Vest inn på spar. Han må avslutte med å spille opp i rutersaksen.

Spillefører gjorde alt rett en lang stund men snublet på målstreken, og dermed ble det en bet.

Landskampen mot Frankrike endte til slutt med en knepen seier til Norge, selv om de tapte de to siste av de seks 16-spills seriene. Helgemo – Helness hadde ingen spesielt lykkelig dag, og dette spillet tror jeg kanskje mange av oss ville håndtert bedre:

V/ingen 10 9
2
Kn 10 9 7 5 3
K D 73
E K Kn 5 D 4 2
ingen E D Kn 10 8 5
E 8 4 D 4 2
E 9 8 5 4 2 6
8 7 6 3
K 9 7 6 4 3
K
Kn 10 9 7 5 3

Franskmennene meldte seg som Ø-V opp til 4 hjerter og fikk sine elleve stikk med to hjertertapere. Det norske topparet endte i 4 NT etter at Helgemo som Vest åpnet med 1 kløver, Nord kløv inn med 3 ruter, og Geir gjorde en sleminvitt. Syd hadde nok sett sin makkers sperremeldinger tidligere og startet med spar i stedet for det ganske naturlige ruter konge.  jeg kunne ikke se annet enn at det naturlige måtte være og la sparen gå til håndens dame, for deretter å legge ned hjerter ess og mer hjerter. Sitter hjerter ni høyst fjerde, blir det elleve lette stikk, men nå faller jo ruter konge i stedet, og da er de ti i havn. Tor Helness hadde imidlertid andre planer. Han stakk med bordets spar ess og spilte ruter til dame og konge!, Det var definitivt ikke rett melodi, og det hele endte med fire bet og 12 imp i minus.

Du har garantert ergret deg grønn mange ganger over spill du kunne ha håndtert bedre. Da kan det av og til være en liten trøst å se at stjernene også går grundig i baret fra tid til annen. Et typisk eksempel fra gårsdagens landskamp mellom Norge og Frankrike:

Ø/N-S 7 6
7 6 5 4 2
D 7
D 10 7 2
E K 9 5 4 3 2
E Kn 9 K D 10 3
E K 9 5 3 2 8 6
3 E K 8
D Kn 10 8
8
Kn 10 4
Kn 9 6 5 4

I åpnet rom hadde franskmennene en grov misforståelse da de etter 1 kløver åpning fra Øst, endte i 3 ruter med 12 stikk. Med 6 ruter og 6 NT opplagt skulle en tro at nordmennene var på vei mot et stort plusspill. Nei, da. Etter en lang budsekvens endte Helgemo – Helness i 7 hjerter og gikk tre bet! 7 imp til Frankrike!

Nordmennene gjorde imidlertid mye bra ellers og leder med nesten 50 imp før de siste 32 spillene som gjennomføres i kveld torsdag 5. Hvis du går til NBFs hovedside, finner du en link til et nettsted der du kan se konkurransen live.

1 2 3 5
Kategorier