Ukategorisert

I blant gjør vi bridgespillere ting for å legge feller for motparten, men noen ganger hender det at vi selv faller i den graven vi har gravet. Det skjedde meg i KM par på søndag:

N/Ingen E K 7 5 3 2
K 7 3
8
10 8 5
6 D 10 8 4
E Kn 10 8 5 D 4 2
K Kn 5 7 2
K 7 6 3 E 9 4 2
Kn 9
9 6
E D 10 9 6 4 3
D Kn

Jeg satt Syd, og meldingene gikk:

N                   Ø                         S                     V

1 sp              pass                   2 ru                 2 hj

pass             pass                   3 ru                 pass

pass             3 hj                    pass rundt

Makker spilte ut spar ess og skiftet til ruter til mitt ess og ruter til kongen og stjeling. Makker skiftet til kløver åtte, liten i bordet, nå skulle jeg være «lur» og la damen for å få spilleren til å ta finesse med nieren neste gang( jeg trodde Vest hadde tieren). Ruter knekt ble stjålet, hjerter dame tatt over med esset og makker kom inn på hjerter konge i neste stikk. Nå trodde han naturligvis at spilleren hadde kløver knekt og at løpet var kjørt så han prøvde å legge ned spar konge, men dermed forsvant begge kløvertaperne på spar. 140 ut ga oss minus 6, mens en bet hatt gitt oss like mye pluss og hadde sikret seier i turneringen og NM plass.

I tirsdagens klubbkveld på Nøtterøy møtte vi en riktig klassiker som Per Bryde Sundseth var den eneste som håndterte på rett måte:

Ø/Ø-V E K
E 10 3
E D 8 4
Kn 10 8 4
D Kn 10 7 3 9 6 4 2
D Kn K 9 7 6
10 7 Kn 9 6 3 2
6 5 3 2 ingen
8 5
8 5 4 2
K 5
E K D 9 7
 

 

Meldingene gikk:

S                         N

1 kl                    1 ru

1 hj                    1 sp

2 kl                    4 NT

5 sp                    5 NT

6 ru                    6 NT

pass

1 spar var fjerde farge, 5 spar viste to ess av fem + trumf dame, og 6 ruter fortalte om kongen i fargen.

Øst spilte ut spar til tieren og kongen, og Per gjorde forberedelser til skvisen ved å dukke en hjerter til knekten.  Spar tilbake, og nå tok Per for hjerter ess før han spilte alle kløverne. På den siste ble Øst skvist i de røde fargene for 12 stikk og en solid topp.

I går var ventetiden over, og vi kunne starte opp igjen i Nøtterøy Bk etter en pause på nesten 4 måneder. 10 par stilte til start, og det ble en hyggelig kveld med grep om ordentlige kort igjen, og et stort gratulerer til seierherrene Tor Svendsen og Hans Johan Låhne. En stor takk også til alle som møtte opp, og så håper vi på enda flere om en uke.

Det er med glede vi annonserer at klubbkveldene starter igjen, i første omgang med 2 spillekvelder.

Det blir bridge på Borgheim i første omgang tirsdagene 30. juni og 7. juli.   Begge dager kl. 18:15!

Informasjonen på lenken under skal alle ha fått på mail, men den legges inn her også for sikkerhets skyld.

Info til medlemmene juni 2020.

Finalen i nett-cupen som har vært arrangert på BBO siden i april ble spilt i går mellom Sandefjord og et lag fra Nøtterøy, bestående av Christer og Tore Heitun , Tor Walle og Arvid Lorentzen. Kampen ble en intens batalje med svært mange fordelingshender og stor imp-utdeling. Resultatet ble 83-61 til Sandefjord etter at det var helt jevnt ved halvtid. Dette spillet fra første halvrunde kunne snudd hele resultatet:

Ø/ingen K D 10 5 3 2
8 6 3
Kn 3
Kn 4
E Kn 8 9 7
E K D 5 2 Kn 10 9 7 4
8 E 10 9 7 2
E K 9 7 2
6 4
ingen
K D 6 4 2
D 10 8 6 5 3

Sandefjord stoppet utrolig nok i 4 hjerter, mens Nøtterøy meldte seg hele veien opp til 7.

Hvordan spiller du etter spar konge i utspill?

Hvis du satser på at ingen av motstanderne har singelton i noen av sidefargene, er det grei hjemgang. Ta spar ess og ess, konge i kløver og kast en spar. Ruter ess og ruter til lav stjeling og en liten hjerter til bordet. Nå kan du uten problemer krysstjele deg hjem til 13 stikk og 14 imp inn i stedet for 11 ut. Det ville vært nok til finaleseier.

I Larvik var det mandag opplæringskveld for å arrangere turneringer på BBO. I den forbindelse ble det spilt en øvelsesturnering over 15 spill, der dette var et av de mest interessante:

S/Ø-V 9 4
K Kn 9 7 3
D
Kn 9 6 5 3
E K Kn 3 2 D 8 7 6
10 5 4 E D 8 2
9 7 6 K 10 2
10 7 E 2
10 5
6
E Kn 8 5 4 3
K D 8 4

Meldingene gikk:

S                     V                    N                      Ø

1 ru              pass                1 hj                   dobl

2 ru             2 sp                 pass                 3 sp

pass rundt

Vi kan først se på åpningen. Syd har bare 10 hp, men med 10 kort i to farger og alle honnørene samlet der, synes jeg det er god grunn til å åpne. Utspillet blir naturligvis ruter dame, og selv om det ser naturlig ut å dekke med kongen, er det odds for å la være denne gangen. Etter meldingene har Syd høyst sannsynlig 6-kort farge. Hvis den dekkes , følger ruter knekt og ruter til stjeling og kløver tilbake til bordets ess. Etter to ganger trumf spilles hjerter ti som dekkes med knekten og damen og en kløver fra bordet. Den må Syd slippe til  Nords knekt, ellers er han innspilt og må spille minor til dobbelrenons. Hvis damen ikke dekkes, er spillefører ovenpå. kløver fortsettelsen tas med esset og etter to ganger trumf følger hjerter ti til knekt og dame og kløver. Uansett hvem som kommer inn, er kontrakten sikker. Tar Syd for ruter ess, godspilles jo kongen, og gjør han det ikke, blir en hjerter godspilt til avkast av en ruter.

Lagkampene på nettet er inne i sluttfasen. I går ble semifinalistene klare.

Halvparten av lagene der er gledelig nok fra Nøtterøy.

Knut og Per + Jon og Trond og

Arvid og Tor + Christer og Tore

Trekning i dag på Facebook  live kl 12.00

Klubbene i Vestfold er nå enige om å spille sommerbridge med kretspoengbonus ut august, torsdager og tirsdager, med premiering. Akkurat hvordan det blir, er ikke klart helt ennå, men det blir nok de åtte beste kvelden som teller.

Premieren var tirsdag 5. mai, og samlet hele 46 par fra store deler av Norge. I spill 3 spilte per Bryde Sundseth vakkert hjem 3 Nt doblet på disse kortene:

S/Ø-V 5 2
K 4 3
E K D 9 4
7 4 2
K Kn 7 E D 10
D E Kn 8 7 5
Kn 8 7 3 2 10 5
K Kn 10 8 D 5 3
9 8 6 4 3
10 9 6 2
6
E 9 6

Meldingene gikk:  S                 V                  N                 Ø

pass             1 ru              pass            1 hj

pass             2 kl              pass             3 NT

pass             pass             dobl             pass rundt

Syd spilt ut ruter til Nords dame, og etter å ha tatt for ruter konge, returnerte han hjerter konge til esset.  Syd la en spar på den andre ruteren. Syd stakk den andre kløverrunden og fortsatte fargen. På den fjerde kløveren måtte Syd la enda en spar gå, og da spilte Per tre ganger spar. Med tre kort igjen hadde han Kn – 8 – 7 i hjerter og Syd 10 – 9  – 6. Hjerter åtte spilte inn Syd som måtte spille opp igjen i saksen, og 750 og absolutt toppnotering var et faktum

Et nytt tilbud som Larvik har introdusert er en lagkampserie. Det ble veldig positivt mottatt, og hele 20 lag meldte sin interesse. Lagene ble delt i fire grupper med fem lag, der det spilles full serie, og de to beste i hver pulje går til kavrtfinale.

Vi spilte vår første kamp i går og måtte tåle tap med 14 imp mot Larvik-laget Veggen.  Det var store kort stort sett hele veien, ikke mindre enn i seks av de 16 spillene var det mulig å spille hjem slem! Denne var interessant både fra spiller og motspillers side:

S/Ø-V E K 8 6
K D Kn 5
9 4
D Kn 6
10 9 2 D 4 3
9 7 6 2 10 3
Kn 2 D 10 5 3
9 5 4 3 10 8 7 2
Kn 7 5
E 8 4
E K 8 7 6
E K

Syd havnet i 6 NT og jeg spilte ut hjerter til Syds ess. Nå spilte han liten ruter, jeg tok med knekten, og så var jeg ikke på høyden i stikk tre. Jeg fortsatte hjerter, og dermed ble makker skvist i spar og ruter i sluttposisjonen. Spiller jeg mer ruter, brytes forbindelsen til skvisen.

Syd hadde imidlertid en bedre mulighet til rådighet. Han burde tatt utspillet i bordet og spilt spar ess og en spar mot knekten. Det lykkes alltid når Øst har spar dame, sparen 3-3 eller spar ti, ni dobbel hos Øst. Lykkes ingen ting av dette, blir det skvis hvis spar og ruterlengden sitter på samme hånd.

Kategorier