Ukategorisert

I tirsdagens klubbkveld på RealBridge fant Per Bryde Sundseth sjansen til spille hjem 11 stikk i hjerterkontrakt og innkasserte en ren topp:

Ø/N-S 4
E 9 6 4 3 2
D 3
E K 6 2
10 7 6 5 3 D Kn 9 2
10 D 7
K 10 8 7 6 4 E 5 2
Kn D 10 5 4
E K 8
K Kn 8 5
Kn 9
9 8 7 3

Meldingene gikk:

Ø                S                  V                  N

pass          1 kl               pass            1 hj

dobl          2 hj              3 sp             4 hj

pass rundt

Spar dame kom ut til esset, og hjerter ess og konge fjernet motpartens trumf. Spar konge og bort med en ruter og sparstjeling for å eliminere den fargen. Ruter til damen og esset og mer ruter til stjeling. Nå tok Per for kløver ess, og da knekten kom på hos Vest, fortsatte han med liten kløver som en sikkerhetsforanstaltning.  Øst kan stikke, men må i så fall spille kløver til saks eller en annen farge til dobbelt renons.

I mandagens   Vestfoldkveld på RealBridge spilte Jorunn Lie seg til en topp mot oss på dette spillet:

V/N-S K 10 8 7
Kn
E K 7 3
E K 9 4
Kn 9 4 3 ingen
10 6 4 2 E D 9 8 5 3
Kn 9 10 5 4 2
D 8 5 10 3 2
E D 6 5 2
K 7
D 8 6
Kn 7 6

Meldinger:

V                  N                    Ø                       S

pass            1 kl                1 hj                    1 sp

pass            4 sp               pass rundt

Hjerter ut til esset og  skift til ruter til nieren og esset. Spar til esset avslørte trumfsitsen, og Jorunn tok ut den med finesse over knekten. Ruter ess og ruter til damen avslørte at den fargen ikke satt, men på den siste sparen hadde Øst kastet en kløver, og dermed spilte Jorunn kløver knekt, og dermed var tre stikk i den fargen og tolv totalt sikret. 16 poeng til Jorunn og Inger og null til oss.

I kveldens aller siste spill møtte spillerne en klassiker:

S/ingen E 10 8
E 5
D 5 3
E 7 5 4 3
Kn 4 3 9 6
Kn 9 7 4 8 3
E K 7 6 9 8 4 2
K 8 D Kn 10 9 2
K D 7 5 2
K D 10 6 2
Kn 10
6

Meldingene gikk:

S                   V                   N                  Ø

1 sp             dobl             redobl            pass

2 hj             pass            4 sp                  pass rundt

Tre ganger ruter ut, og nå er riktig spilleføring og ta spar ess og spar konge for så å spille tre ganger hjerter til stjeling. Så lenge samme hånd er kort i spar og hjerter blir resultatet 11 stikk.

I dette spillet fra gårsdagens klubbkveld på nettet var kortene gitt med boksehansker:

Ø/alle Kn 10 8 7 6 5 3
E
K D Kn 9 7
ingen
4 E
10 9 8 6 5 4 K Kn 7 3 2
6 3 2
E D Kn 10
K 9 7 4 3 2
K D 9 2
D
E 10 8 5 4
8 6 5

Roar Langlete og Willy Wahl fikk full uttelling etter dette meldingsforløpet:

Ø                  S                     V                     N

1 kl             1 ru                1 hj                   4 sp

5 ru            5 sp               6 hj                   6 sp

dobl           pass rundt

Godt vurdert. Det ble kun stikk for trumf ess til oss motpart, og 1660 var ikke uventet en ren topp.

Vestfoldkveldene beholder populariteten sin også etter påske. Mandag 5.4 var det nok en gang over 20 par som stilte til start på RealBridge. Det ble seier til Per B Sundeth og Arvid Lorentzen, og dette spillet med Per ved roret bidro virksomt:

Ø/Ø-V D 10 8 7 5
5
E K
D 9 4 3 2
K 9 E Kn 3 2
10 9 8 4 E K D 2
D Kn 6 3 7 2
E K 6 Kn 8 7
6 4
Kn 7 6 3
10 9 8 5 4
10 5
 

 

Den vanligste kontrakten var 4 hjerter med 10 stikk, mens Per og Arvid kom i 3 NT etter innmelding fra Nord:

Ø           S            V          N

1 NT     pass     2 kl       2 sp

dobl     pass     3 sp       3 NT

pass rundt

Utspill spar til nieren, tieren og knekten, og en ruter gikk til knekt og konge. Ny spar til kongen, og hjerter ess og konge avslørte sitsen i den fargen. En ruter ble dukket til Nords ess, og nå var resten som en åpen bok for Per. Han stakk sparreturen med esset, tok for ess, konge i kløver, og så ble Syd spilt inn i ruter og måtte spille hjerter opp i saks. Ensamtopp som våre svenske venner ville uttrykt det.

Klubbturneringen i går, 23.3 samlet 20 par, og vi gratulerer de klare vinnerne, Verina Dahl og Tor Walle. Som vanlig var det mange interessante spill, og jeg tenker å dele et par spilletips. Først en hjerterutgang der hele 7 av 10 par kun klarte å spille hjem ni stikk:

N/ingen E 10 4 3
Kn 10 9 4 2
E 10
E 5
Kn 9 8 2 D 5
8 3 E 6 5
D 9 3 K Kn 7 6 5 2
D Kn 9 8 4 2
K 7 6
K D 7
8 4
K 10 7 6 5

Du har ni sikre stikk med to i spar, fire i hjerter, ett i ruter og to i kløver.  Behandlingen av sparfargen er avgjørende. Den beste spillemåten er å ta esset og kongen og så spille en liten mot tieren. Det klarer alle 3-3 sitser samt 4-2 med en honnør dobbel hos Øst.

Så til en sparkontrakt der kun to klarte å få 12 stikk:

Ø/alle K D Kn 3 2
Kn 10 4 3 2
D 4
4
9 7 10 4
E K 4 D 9 7 5
7 3 2 K 10 8 5
Kn 9 8 7 3 K 6 2
E 8 6 5
8
E Kn 9 6
E D 10 5

Du får hjerter ut til kongen og spar i vri som du tar med knekten og spiller ruter dame, til konge og ess, ruter knekt og stjeler en ruter. Nå ser det kanskje ut som du kan krysstjele resten, men den gang ei. Du må faktisk ta en finesse til for å få det tolvte. Kløver til damen, altså og så kryss. 12 i boks!   Finessen ryker, sier du? Ja, da klarer vi fortsatt 11 stikk hvis kløver knekt sitter høyst tredje.

Turneringene til Vestfold Bridgekrets på mandager har vært en suksess, og i går 22.3 ble det ny deltakerrekord med hele 28 par. Per B Sundseth og jeg var turneringsledere og hadde samtidig den rette flyten spillemessig slik at det ble topplassering. I siste runde spilte makker seg pent til en topp som bidro virksomt til seieren:

Ø/Alle K
D 4 3
D 6 4
E K 10 9 6 3
Kn 10 8 3 E D 7 6 2
Kn 9 8 7 E K 10 5
K Kn 3 2 8
2 D 7 4
9 5 4
6 2
E 10 9 7 5
Kn 8 5

Per var Øst, og meldingene gikk:

Ø               S                 V                   N

1 sp          pass             2 sp            3 kl

4 sp         pass rundt

Utspillet var liten kløver til kongen, og Nord returnerte spar konge. På ruter åtte la Syd lavt, og Per gjettet riktig ved å gå opp med kongen.. Ruter til stjeling, kløverstjeling, hjerter til kongen og ny kløverstjeling. Ned med spar knekt, og så fikk hjerter knekt løpe. Dermed var det bare å stjele seg inn på med en ruter, ta ut trumfen og innkassere hjerterne. 680 var det ingen som kunne matche.

I går spilte vi vår siste kamp i den avsluttende runden i grunnspillet i den landsomfattende lagturneringen på RealBridge. Vi vant 52-40 og har da seks seire av syv mulige. Pussig nok kom vårt eneste tap mot bunnlaget i gruppa.  Vi manglet noen få imp på å vinne gruppa og endte på tredje plass, men med god margin til sluttspillet som begynner etter påske.

For kort tid siden presenterte jeg en to-sidig skvis som hjalp til å spille hjem 7 NT.  I går dukket det pussig nok opp en til, riktignok bare for å få overstikk i 3 NT og uten særlig imp-betydning, men moro likevel:

N/ingen E Kn 10 7 5
E D 5
4 2
K 6 3
K 9 6 4 3 D
K 2 Kn 9 8 4 3
10 9 8 3 D Kn 7 5
5 4 D 10 2
8 2
10 7 6
E K 6
E Kn 9 8 7

Kontrakten ble naturlige 3 NT hos Nord og utspill liten hjerter til konge og ess. Kløver konge og kløver til knekten og spar til ti og dame. Ruter i retur til bordets konge, og spar til knekten avslørte sitsen i den fargen.  Nå fulgte kløverstikkene, og før den siste er stillingen:

E 7
D 5
4
ingen
K 9 6 ingen
ingen Kn 9
10 9 D Kn 7
ingen ingen
ingen
10 7
E 6
9

På kløver ni saker Vest en spar , Nord en hjerter og Øst en ruter. Nå følger hjerter til damen, og Vest må kvitte seg med en ruter for å gardere sparen.  Øst følger jo farge, men på spar ess må han også la en ruter gå for at ikke hjerter ti skal bli god. Dermed tar bordet de to siste stikkene for esset og sekseren i ruter.

På dette spillet skaffet Trond Løfqvist oss 12 imp på å tråkle hjem 4 spar på elegant vis:

V/Ø-V 8 6
K D 8 3
E K 9 7 4
Kn 3
K D 7 5 E Kn 10 9
E 5 10 9 7 6 5
D 10 6 3 ingen
D 74 E 10 8 6
4 3 2
Kn 2
Kn 8 5 2
K 9 5 2

Han satt Vest, og utspillet var en liten spar til bordets nier. Hjerter ess og hjerter til knekten og mer spar i retur til tieren. Hjerter til stjeling, kløver til esset og hjerter stjeling med kongen i spar. Nå la han ned kløver dame og felte Nords knekt. Med ruter i retur kunne han ta ut den siste trumfen og innkassere den femte hjerteren og kløver ti. Ved vårt bord gikk spilleren bet.

I går spilte vi den nest siste lagkampen i innledende runde, og gikk på et relativt overraskende tap, 50-71 mot bunnlaget i gruppa. Vi er uansett på vei mot sluttspill. Den siste kampen spilles neste uke.

Klubbkvelden i går satte Real Bridge rekord med hele 20 par, og vi gratulerer vinnerne Vegar Næss og Kåre Wahlqvist! Selv havnet vi et stykke ned på lista, men dette spillet fra siste runde fikk jeg god dreis på:

N/alle Kn 10 9 2
K 8 4
7
K 10 9 6 3
K D 5 3 7 6
Kn 5 D 10 3 2
K 9 5 3 8 6 4
E 4 2 D Kn 8 7
E 8 4
E 9 7 6
E D Kn 10 2
5

Meldingene gikk:

N                     S

pass               1 ru

1 sp                2 hj

pass

Han Låhne fant et god utspill med hjerter knekt som kongen tok seg av. Ruter til esset, ruter dame fikk løpe med sparavkast, og det samme fikk ruter ti. På ruter knekt til kongen kastet jeg nok en spar i bordet, og Øst saket også spar. Ny hjerter til esset og kløver til esset. Spar konge til esset, spar til stjeling og overstjeling. Øst kunne nå ta for hjerter dame, men måtte spille kløver til kongen slik at den siste spartaperen forsvant. Dermed ble det 9 stikk og bare litt over middels siden noen av de som spilte sparkontrakt fikk 10 stikk.

Kategorier