Ukategorisert

Mandagsundervisningen går for fullt, og medlemmene er fornøyd, det er vi glade for. Vi fortsetter i alle fall fram til påske. I forbindelse med spillene 1. mars presenterer vi et par tips, ett på motspill og ett på melding.

I det aller første spillet var kortene:

N/ingen D 7 5
7 3 2
E D 9 4 3
K 10
E 9 10 8 6 4 3
K D Kn  9 8 6 4
K 5 2 10 7 6
9 7 6 D 5 3
K Kn 2
E 10 5
Kn 8
E Kn 8 4 2

Etter åpning 1 ruter fra Nord, og innmelding i hjerter fra Vest havner Syd i 3 NT. Hjerter konge ut, Syd dukker en eller to ganger og spiller så ruter knekt. Nå er det helt nødvendig at Vest dekker med kongen. Har Syd Kn,10, er det likegyldig, men en må spille på at makker har tieren. Dukker en ruter knekt, blir det fem stikk i den fargen og elleve totalt siden en etterpå tar finesse i kløver over Østs dame.

I spill 5 hadde vi disse kortene:

N/N-S ingen
E K Kn 8 6 5
K D 2
Kn 10 9 8
K Kn 10 5 4 3 E 9 6 2
10 4 D 9 3
E 7 5 4 ingen
5 E K D 7 3 2
D 8 7
7 2
Kn 10 9 8 6 3
6 4

Meldingene innledes:

N               Ø              S                 V

1 hj          dobl          pass            ?

Det kan synes litt risikabelt å doble opplysende siden en ikke har en eneste ruter, men hvis makker skulle melde den fargen, fortsetter en bare med 3 kløver som viser god hånd med kløverfarge.  Denne gangen har makker spar, og nå er det viktig å hoppe til 2 spar for å si fra at en har mer enn minimum. Svaret 1 spar kan avgis på helt ned til null poeng.

I går spilte vi den femte kampen i NBFs lagturnering, og det endte med klar seier 83-44. Da er vi i praksis klare for sluttspillet siden vi allerede har 70,31 VP i boks. Dette spillet bidro virksomt der Trond og Jon meldte en meget pen 7 kløver:

Ø/N-S K 7 3
9 5 4
D 7 6 5
8 7 4
Kn E 8 6 5 2
K 6 E 2
E K Kn 10 3 2 9 4
D Kn 6 2 E K 10 3
D 10 9 4
D Kn 10 8 7 3
8
9 5

Jon                   Trond

1 sp                    2 ru

3 kl                     3 hj ( 4. farge )

3 NT                   4 kl ( sleminvitt )

4 hj                      4 NT

5 kl ( 1/4 ess)     7 kl

pass

Det var ingen problemer med å ta de 13 stikkene, og ga 10 imp i vinst siden motstanderne ved vårt bord meldt 6 NT. Den kan faktisk betes med spar ut, men det er i praksis umulig å finne siden Øst åpnet med 1 spar.

Søndag spilte vi vår fjerde lagkamp i serien NBF administrerer, og det endte med vår fjerde seier, resultat 54 – 39, og vi ligger nå på 2.plass i pulja, helt i ryggen på lederne. På dette spillet tråklet Per B Sundseth hjem en vanskelig 3 NT:

V/alle K
D 10 8
K 9 5 4 2
K 8 7 5
D 10 9 5 4 6 3
K 7 5 2 Kn 9 3
ingen E D Kn 8 7 6 3
D 6 4 3 Kn 9 3
E Kn 8 7 2
E 6 4
10
E 10 9 2

Han åpnet som Nord med 1 ruter og endte da til slutt i 3 NT med liten hjerter ut til kongen og mer hjerter til damen. Spar konge, kløver til esset, og spar ess og mer spar avslørte at sjansen for damen tredje i den fargen ikke var til stede. Vest spilte mer hjerter til esset, og kløver ti fikk løpe. Det samme gjorde kløver ni, og avsluttet Per med å spille ruter ti som fikk løpe til Øst. Han kunne ta for esset også, men så fikk er for minorkongene som sikrt kontrakten.

I Tønsberg BKs RealBridge turnering torsdag 25. gjennomførte Ingolf Bru en nydelig 2-sidig skvis for å lande en noe hardt meldt storeslem:

N/ingen 10 6 5 2
Kn 5 4
Kn 10 8
4 3 2
ingen E K Kn 9 7 4 3
E D 10 8 3 2 9
E K 9 6 5 D 2
E 7 K Kn 8
D 8
K 7 6
7 4 3
D 10 9 6 5

Øst åpnet med 1 spar, og etter en lang budserie endte Ingolf i 7 NT som Vest. Nord spilte ut ruter knekt til bordets dame. Ess, konge , Knekt i spar ble innkassert, og deretter kom turen til ruterfargen. Før den siste var stillingen:

10
Kn 5 4
ingen
4 3
ingen 9 7
E D 10 9
6 ingen
E 7 K Kn 8
ingen
K 7 6
ingen
D 10 9

På ruter seks kunne NOrd legge en kløver, bordet en spar, og Syd måtte la en hjerter gå for å holde kløveren. Så fulgt kløver ess og kløver til kongen, og Nord måtte også la en hjerter gå for å holde sparen. Dermed avsluttet Ingolf med hjerter til damen, hjerter ess felte kongen og knekten, og hjerter ti var det trettende stikket.

En utvidelse av Blackwood-konvensjonen som betyr at en tar med seg trumf konge som et femte ess.

Svarene er som følger:

5 kløver = 1 eller 4 ess

5 ruter = 0 eller 3 ess

5 hjerter = 2 ess uten trumf dame

5 spar = 2 ess med trumf dame

Jeg gjør oppmerksom på at noen velger å bytte om de to første svarene, altså :

5 kløver = 0 eller 3 ess

5 ruter = 1 eller 4 ess

Hvis dere lurer på hvorfor 5 ess ikke er inkludert i svarene, er det fordi en aldri bør tillate seg å spørre i 4 NT hvis en ikke har noen ess.

Jeg vil også tilføye at hvis en fortsetter å spørre etter konger med 5 NT, garanterer en at alle ess er til stede.

Det er selvfølgelig også et krav at en vet hvilken farge en spør om essene i. Jeg tar noen eksempler:

1 sp – 4 NT  = spar som trumf

1 sp – 3 sp

4 NT  = spar

1 sp  – 4 kl  ( renons)

4 NT  = spar

1 sp  – 2 kl

2 sp  – 4 NT  = spar

1 sp – 2 hj

4 NT  = hjerter som trumf

1 sp – 2 ru

2 hj  – 4 NT = hjerter

Vi tar et godt eksempel fra siste klubbkveld på RealBridge:

S/Ingen 6 4 2
Kn 8 7
K 8 7 5
Kn 10 5
E K D Kn 7 5 3
E 10 3 K D 9 5 4 2
E Kn 3 9 6 4
3 E 8 7
10 9 8
6
D 10 2
K D 9 6 4 2

 

Meldingene bør enten gå:

V                     Ø

1 sp                2 hj

4 NT              5 sp ( 2 ess + trumf dame)

7 hj                 pass

Selv med bare 9 hp bør Øst absolutt melde 2 hjerter, og etter det svaret kan Vest se at det er kun essene og hjerterfargens kvalitet som er avgjørende for storeslem.

Meldingene kan også gå:

V                     Ø

2 kl                 2 hj

4 NT               5 sp

7 hj                 pass

Søndag spilte vi vår andre kamp i den landsomfattende lagturneringen, og resulterte i seier 52-32 over et lag fra Oslo. Seieren kunne blitt vesentlig større hvis jeg hadde valgt riktig rutervariant i dette spillet:

S/Alle D 4
K 6 5 4
E 9 7 4
K 5 3
E 8 5 3
2
D 10 5 3 2
E D Kn
 

 

Meldingene gikk:            S                  N

1 ru               1 hj

1 sp               3 ru

3 NT              pass

Det kom kløver ut til damen, og hvordan skal ruteren behandles?  Du kan satse på å spille esset og liten mot damen som takler begge honnørene hos øst, eller du kan spille damen. Jeg valgte det første, men det var feil når motparten hadde:

10 9 2 K Kn 7 6
D 9 7 3 E Kn 10 8
K 8 6 Kn
8 6 2 10 9 7 4

Etter ruter ess og ruter til kongen kom det skift til spar ti. Jeg tok den tredje sparen og burde nå tatt mine 8 stikk, men satset på hjerter ess foran og endte opp med hele minus fire. Det ble bare 5 imp ut, heldigvis, da 3 NT var gått to bet ved det andre bordet. Ruter dame sikrer fem stikk i fargen, og hjemgang hadde blitt belønnet med + 13

Mandagsundervisningen går sin gang, og vi får mange hyggelige tilbakemeldinger.  I siste runde på mandag forekom dette interessante spillet:

N/alle E D 8 5 4 3
5
D 8 6
K 8 5
Kn 10 6 K 2
8 6 2 E D Kn 10 9 7 2
K 5 2 E 10 4
E 10 4 3 6
9 7
K 3
Kn 9 7 3
D Kn 9 7 3

Tor Walle og Inger Heldal Anderson meldte seg korrekt opp i 4 hjerter på denne måten.

N               Ø                S                V

1 sp           dobl          1 NT          pass

2 sp           3 hj           pass          4 hj

pass rundt

Dobling etterfulgt av melding i ny farge viser sterk kort, og derfor var ikke Inger i tvil om å løfte til utgang. Spar ni ut til esset, og mer spar til kongen. Tor spilte en kløver til esset og seilte hjerter seks til kongen. Mer kløver til kongen  og stjeling,  og Tor satte i gang med trumfen sin. før de to siste så det slik ut:

D
ingen
D 8 6
8
Kn ingen
ingen 9 7
K 5 2 E 10 4
10 ingen
ingen
ingen
Kn 9 7 3
D

Nå var det duket for en klassisk 2-sidig skvis. PÅ nest siste hjerter kunne Syd legge en ruter, det samme gjorde bordet, og jeg kunne kvitte meg med kløver åtte. På den siste trumfen måtte Syd kvitte seg med en ny ruter, bordet fikk legge kløver ti, og jeg måtte også legge en ruter for å holde spar knekt. Dermed hentet Tor tre stikk i ruter. For å unngå skvisen må jeg beholde kløver konge, og Syd kvitte seg med alle sine i den fargen for å holde ruter.

Mandag 1.2 spilte vi vår første kamp i den NBF`s nyopprettede nettserie, og vi startet med seier 12.95 – 7.05 mot et lag fra Ogndal. Disse to spillene skaffet oss seieren. Først et som var som skreddersydd for systemet:

V/Ø-V 9 3
ingen
K D 9 8 6 3
D Kn 10 4 2
5 4 2 Kn 10 8 6
E Kn 7 3 2 K D 8 6
Kn 5 7 4
9 8 6 K 7 5
E K D 7
10 9 5 4
E 10 2
E 3  

 

Meldinger:              V               N                  Ø                 S

pass          pass             pass             1 NT

pass          2 sp              pass             3 kl

pass          3 hj               pass             4 ru

pass          5 ru               pass             6 ru

pass rundt

2 spar spør om max eller min NT, og 3 kløver viser max. 3 hjerter viser minst 5-5 i minor og renons i hjerter. Dermed var det ganske oppplagt å gå i slem. Med kløver ut og kongen gunstig plassert var det 13 lette stikk. Ved det andre bordet ble kontrakten 5 ruter med 13.

I det andre spillet var makker flink:

V/N-S E K Kn 10 9 7 5 2
E
7 5 4
6
D 8 3 4
10 8 5 K 9 6 4 2
E 10 Kn 8 3 2
E K Kn 5 2 10 9 8
4
D Kn 7 3
K D 9 6
D 7 4 3

Meldingene var enkle. Vest åpnet med 1 kløver og makker s naturlig nok 4 spar.

KLøver ti ut som fikk gå rundt, og neste kløver stjal makker. Tre ganger spar brakte Vest inn, og en ny kløver ble stjålet. Ruter til konge og ess og hjerter i retur.  Når makker nå spilte trumfen til bunns, og Øst ble skvist i de røde fargene. Ved det andre bordet tok Jon og Trond en bet i samme kontrakt.

I klubbkvelden på RealBridge i går kveld fikk vi gjensyn med en riktig klassiker i spill 9:

N/Ø-V

K D 10 5 3
Kn 7
D 3 2
E K 7
Kn 9 7 6 4 ingen
D 4 K 8 6 5 3
K Kn 9 4 E 7 6
D 3 9 8 6 4 2
E 8 2
E 10 9 2
10 8 5
Kn 10 5

Nord spilte sparkontrakt, og kløver ni kom ut til knekten, damen og esset. Spar til esset avslørte sitsen og at Vest måtte få et sikk i trumf. Hva spiller du tilbake, når du enten kommer inn på hjerter dame eller en stjeling?  Ruter knekt er løsningen. Hvis spilleren dekker med damen, tar Øst esset, og dermed har du saks over bordets tier.

Det vil åpenbart ta litt tid å bli kvitt Corona-plagen vår, og dermed er nettet redningen. Vestfold Bridgekrets har nå begynt med et mandagstilbud, åpent for alle i kretsen. Den første turneringen ble spilt i går, 25.1, og 22 par hadde funnet veien til de digitale borene på RealBridge. Makker Arvid Lorentzen og jeg hadde den nødvendige flyten for å gå til topps, men på dette spillet kunne  jeg gjort det enda bedre:

N/Ø-V
2
10 9 8 6
D
E K D Kn 10 8 6

Du har disse kortene som Nord, og meldingene går:

N                       S

1 kl                   1 sp

2 kl                   4 NT

5 hj                   5 NT

Hva melder du nå?

Jeg kan først legge til at jeg svarte galt på 5-ess Blackwood spørsmålet. Jeg skulle sagt 5 spar som viser to ess + trumf dame ( trumfkongen regnes som ess)

Jeg meldte nå 6 kløver som benekter en konge utenom trumfen, men jeg skulle naturligvis meldt 7 kl. Makker inviterer til storeslem med 5 NT og garanterer alle essene, og med syv gående kløver  må jeg gi den positive beskjeden. Alle kortene var:

2
10 9 8 6
D
E K D Kn 10 8 6
6 5 4 8 7 3
K 4 3 2 Kn 5
K Kn 10 8 7 9 5 3 2
9 7 5 4 2
E K D Kn 10 9
E D 7
E 6 4
3

Nå la naturligvis makker kontrakten i  6 NT, og med 15 stikk var det overflod. Melder jeg som jeg skal, blir det 7 NT og delt topp med det eneste paret som fant storeslemmen, Thomas Ruth og Kåre Heibø.  6 NT ga likevel tre poeng over middels siden noen var i 6 spar som ikke kan vinnes med kløver ut.

Kategorier