Ukategorisert

Vi begynner nå med å se på noen spill der vi bruker kunnskapen om kortenes sannsynlige fordeling.

Her er det første:

N/Alle 7 4
7
E K D 8 6 5 4
E Kn 3
E K 9 5 2
D Kn 6
Ingen
D 10 7 4 2

Meldingene har gått:

N                  S

1 ru             1 sp

3 ru             3 NT

pass

Vest spiller ut hjerter fem til Østs konge, toeren tilbake til knekten og esset, og Vest renser fargen med treeren til nieren og damen. Hvordan prøver du å sikre deg dine ni stikk?

Det er åpenbart to måter. Du kan ta kløverfinessen eller satse på ruteren 3-3. Du husker fra forrige artikkel at sannsynligheten for 3-3 fordeling er  ca 36 %, mens det er 50 % sjansen for å finne kongen hos Vest. Dermed gir finessen beste sjanse. Hvis Øst ikke hadde brukt honnør på utspillet, øker sjansen for å bruke ruterfargen en smule. Grunnen er at hvis Vest viser ess, konge i hjerter og samtidig skal ha kløver konge, ville det vært litt større sannsynlighet for at han ville gått inn med 2 hjerter i første melderunde.

Så ser vi på en storeslem:

K 10 8
E 7 6 3
8 7 4
K 5 4
E D Kn 9 3
5
E K Kn
E D Kn 7

Du spiller 7 spar som Syd og får hjerter dame ut til bordets ess. Hva er beste sjanse?

Ruterfinesse med knekten er en 50 % sjanse, og øker bitte litte grann fordi du kan felle singel ruter dame hos Vest. Den andre muligheten er å spille på reverse dummy. Stjel en hjerter høyt i stikk to, spar til åtteren og stjel enda en hjerter. Spar til tieren og stjel siste hjerter. Deretter går du inn på kløver konge, tar ut siste trumf hos motparten, og rutertaperen går på fjerde kløver. Spillemåten er avhengig av at trumfen sitter 3-2, og det gir en sjanse på ca 68 %.

Stor takk til Larvik BK som gir oss muligheter til klubbkvelder på BBO. I går , torsdag 26. var det 34 par i feltet. Jan Brunsell og jeg klarte å komme på pallen. Dette spillet bidro virksomt der makker fant både utspill og fortsettelse. Du har som Øst:

V/Alle D 9 8 5
E 7
10 9 4
D 10 7 2

Meldingene har gått:    V             N              Ø              S

pass         3 NT        pass rundt

Åpningen 3 NT viser en gående minorfarge. Hva velger du i utspill?

Jan gjorde som det anbefales i litteraturen og løftet på hjerter ess. Slik så hele bildet ut:

6
8 5 2
E K D 8 7 6 5
Kn 3
E Kn 10 7 2 D 9 8 5
D 10 6 E 7
Kn 10 9 4
9 8 6 4 D 10 7 2
K 4 3
K Kn 9 4 3
3 2
E K D 8 7 6 5
E K 5

Etter hjerter ti fra meg skiftet han korrekt til spar dame, og dermed ble det 200 i bet og bortimot 90 % score.

I dette spillet fra samme runde spilte Per Bryde Sundseth hjem en utgang til delt topp:

V/ingen E 10 8 3
E K 10 2
6
10 8 6 4
D 9 6 K 7 5 4 2
8 7 6 9 3
E Kn 9 2 8 5 3 2
E 7 2 K 3
Kn
D Kn 5 4
K D 10 4
D Kn 9 5

Meldingene gikk:        V             N           Ø             S

1 ru         dobl       1 sp        3 hj

pass         4 hj       pass rundt

Utspill spar til esset, etterfulgt av kløver til damen og esset. Hjerter til bordet og ny kløver til kongen, damen fra hånden. Ruter til tieren og knekten og nok en trumf til håndens knekt. Ruter dame beholdt stikket og en ruter til trumf. Kløver til nieren og ruter til stjeling med bordets siste trumf. Spar til stjeling og hjerter dame og kløver ti tok de to siste stikkene.

Siden vi for tiden ikke ikke har mulighet for å samles til diskusjon, har jeg bestemt meg for å presentere temaet jeg hadde tenkt å ta opp, her på hjemmesiden. Vi skal se litt på den sannsynlige fordelingen av kortene og hvilke konsekvenser det kan ha for det praktiske spillet. Jeg lager et nytt innlegg et par/tre ganger pr uke og tar gjerne imot synspunkter og spørsmål. Jeg understreker at når jeg snakker om sannsynlige fordelinger og honnørplassering, er det ikke tatt hensyn til meldinger eller utspill/påspill.

Vi starter med å se på hvordan motstandernes kort mest sannsynlig er fordelt:

Motparten har:

2 kort:             1-1    – 52 %

2-0/0-2  – 48 %

3 kort:             2-1/1-2   – 78 %

3-0/0-3   – 22 %

4 kort:             2 – 2         – 41 %

3-1/i-3    – 50 %

4-0/0-4  –   9 %

5 kort:              3-2/2-3   –  68 %

4-1/1-4    –   28 %

5-0/0-5   –      4 %

6 kort               3-3            –    36 %

4-2/2-4    –    48 %

5-1/1-5     –     14 %

6-0/0-6   –        2 %

7 kort:              4-3/3-4    –     62 %

5-2/2-5    –      31 %

6-1/1-6     –       6 %

7-0/0-7   –        1 %

Jeg gjør oppmerksom på at prosentene er avrundet, men det er marginalt og har ingen praktisk betydning.

Vi tar for oss et par konsekvenser:

Hvis motstanderne har to kort inklusive kongen, topping gir størst sjanse.

Hvis fordelingen er:                E 10 9  x x

N

S

D Kn x x x

er det en bedre sjanse å finesse enn å toppe. ca 67 % for å finesse når det kommer en liten fra Vest.

I spill 9 fra tirsdagsturneringen på BBO arrangert av Larvik BK, sikret Per Bryde Sundseth oss en delt topp med en omsorgsfull spilleføring:

N/Ø-V Kn 5 2
D 5 4 3
10 9 8 6
K 5
E K 8 7 4 D 10 3
10 7 E Kn 9 6
Kn 2 E D 5 3
E 9 7 6 8 4
9 6
K 8 2
K 7 4
D Kn 10 3 2

Meldingene gikk:

N                    Ø                      S                      V

pass              1 ru                 2 kl                   2 sp

pass              4 sp                pass rundt

Kløver konge ut fikk beholde stikket, og neste kløver til tieren ble tatt med esset. Hjerter ti ble dekket med  dame og ess, og hjerter knekt gikk til kongen. Trumf seks i retur til knekt og dame, og på hjerter ni forsvant ruter to. Hjerter seks dekket Syd med spar ni, og Per tok med kongen. Kløver fra hånden gjorde Nord så godt hun kunne med å trumfe med femmeren, damen i bordet. Ruter ess og ruter til stjeling, og på den fjerde kløveren hadde ikke NOrd høy nok trumf til å nå over bordet, så treeren tok stikket, og da var det bare høye trumf igjen på hånden. Kun en spillefører til hadde klart det samme, tre hadde til og med gått bet i 4 spar.

Stor takk til Larvik BK som tok initiativet til å arrangere en klubbkveld på nettet i disse Corona-tider. Nøtterøy var godt representert i debuten, og vi klarte til slutt å jobbe oss opp til topplass Ø-V.  Dette spillet bidro virksomt til seieren, men må nok kategoriseres under rubrikken: » De dummeste bøndene…….»

Ø/Ø-V E 6 3
E K Kn 5
E 9 8 7 6
Kn
K D 9 7 5 2 Kn 10 8
D 8 7 6 2 3
10 K D
E K D 9 8 7 6 5
3
10 9 4
Kn 5 4 3 2
10 4 3 2

Meldingene gikk på følgende noe merkelige måte:

Ø           S            V            N

1 kl      pass       1 sp       dobl

2 kl      pass      2 hj       pass

3 kl      pass      rundt

Du kan jo lure på hvorfor jeg i alle verden ikke støttet farge som var på minst fem kort, men saken er at jeg av en eller annen grunn fikk det for meg at det var motparten som hadde meldt spar! 3 kløver gikk hjem akkurat, og skaffet oss + 9 av 12 mulige. Selv om jeg hadde gått en bet, ville det blitt + 5 på spillet. Jeg får få lov å legge til at jeg sov ikke like mye på alle spillene.

Etter sterk anbefaling fra Norsk Bridgeforbund( se brev på annet sted på siden) tar Nøtterøy BK pause i sine bridgearrangementer, i første omgang til og med påskeuka. Det gjelder både kurs og spillekvelder. Ikke gjennomførte kurskvelder vil deltakerne få tilbud om senere. Det betyr at årsmøtet og klubbmesterskapet også utsettes.

Larvik BK vil gjøre et forsøk på å arrangere klubbkvelder på BBO, og vi vil delta hvis vi kan få det til.

Vi vil sørge for å holde medlemmene våre kontinuerlig oppdatert på utviklingen.

 

Knut Kjærnsrød

leder

På forrige ukes klubbkveld var Jon Stensvold helt alene om å få hjem denne slemmen:

N/Alle 10 9 6 5 3
K D
K 7 3
E D 4
Kn 8 7 2 4
Kn 8 5 2 10 9 7 3
10 9 D 8 6 4
9 6 2 K Kn 8 3
E K D
E 6 4
E Kn 5 2
10 8 5

Han åpnet som NOrd med 1 spar og ble etterhvert plassert i 6 av den sorten. Utspillet var hjerter ti til kongen, og to runder spar avslørte at Vest skulle ha et trumfstikk. Hjerter til damen, så fikk Vest for sin spar knekt. Kløver tilbake stakk Trond med esset, og siden han måtte ha ruter dame i saks, spilte han liten til knekten. Hjerter ess med kløveravkast og ruter til kongen. på den siste trumfen ble Øst skvist i minor, og 12 stikk ga maksimale + 10 i protokollen.

3. divisjon ble ferdigspilt sist helg, og etter at de ni kampene var over, sto laget vårt på topp og rykker opp til 2. divisjon igjen.

Dermed blir det spilling på Lillehammer i månedsskiftet oktober/november.

Stor takk til lagkameratene våre, Jon Stensvold og Trond Løfqvist som hadde en meget god week end og scoret 0.85 på Butler, blant de aller høyeste. Stor takk også til Christer Heitun som bidro meget positivt den første helgen!

Kategorier