1. Rigmor og Bjørn Welmer    20 poeng

2. Karin Andersen
Liv Sjøblom                      18 poeng

3. John Henrik Hansen
Anne Kaalstad                   16 poeng

4. Mette Skjerven

Ingeborg Tårneby               6 poeng