1 Liv Clausen -  Liv Sjøblom.         35 poeng
2 Arild Sten Hansen -  Richard Strandli.     34 poeng
3 Rigmor Welmer -  Bjørn Welmer.       31 poeng
4 Karin Andersen -  Ivar Gjerde.         29 poeng
4 Mette Skjerven -  Anne Kaalstad.      29 poeng
6. Ingeborg Taarneby -   Kenneth Knutsen.   22 poeng