1. John Henrik Hansen – Anne Kaalstad 66 poeng
2. Mette Scherven – Firooz Razoli 49 poeng
3. Liv Clausen – Liv Sjøblom 48 poeng
4. Bjørn og Rigmor Welmer 42 poeng
5. Ingeborg Taarneby – Kenneth Knutsen 40 poeng
5. Richard Strandli – Arild Sten Hansen 40 poeng
7. Torunn Sjølshagen – Elisabeth Elfing Christensen 38 poeng
8. Karin Andersen – Thomas Freitag 34 poeng